Program konference

Program konference Orlová, Slezsko a střední Evropa 1223-2023

18. října 2023
Radnice (Orlová), Staré nám. 76
8:30
Zahájení konference – úvodní slovo starostky města Orlová Lenky Brzyszkowské
8:40
Úvodní slovo prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
9:00
Film Orlová – Včera, dnes a zítra – 1. díl
9:45
doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. – Založení Orlové
10:05
Mgr. Pavel Hruboň, Ph.D. – K počátkům Orlové a orlovských benediktinů z perspektivy papežské diplomatiky
10:25
prof. dr hab. Jerzy Sperka – Klasztor benedyktynów w Orłowej na tle rozwoju monastycyzmu na Górnym Śląsku do połowy XVI w.
10:45 – 11:05
Diskuze
11:05 – 11:20
Přestávka
11:20
Mgr. Dalibor Janiš, Ph.D. – K dějinám benediktinského kláštera v Orlové v době lucemburské a husitské
11:40
PhDr. Radim Jež, Ph.D. – Benediktinský klášter, jeho poddaní a zeměpán na pomezí českého a polského státu. Orlová na sklonku středověku a v počátcích raného novověku
12:00
dr hab. Janusz Jan Spyra – Żydzi w Orłowej i okolicy, prof. UJD
12:20 – 12:40
Diskuze
12:40 – 14:00
Oběd
14:00
doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D. – Orlová „šlechtická“: Příspěvek k historické topografii a šlechtické genealogii Těšínska
14:20
Mgr. Hana Šústková, Ph.D. – Orlovští poslanci na zemském sněmu slezském v letech 1861–1918
14:40
prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. – Těžaři, podnikatelé, investoři. Příspěvek k vývoji vlastnických vztahů v těžebním průmyslu v Orlové a okolních obcích před první světovou válkou
15:00 – 15:20
Diskuze
15:20 – 15:35
Přestávka
15:35
prof. PhDr. Lumír Dokoupil, CSc.doc. PhDr. Ludmila Nesládková, CSc.PhDr. Radek Lipovski, Ph.D. – Sociální mobilita ve sňatcích katolického obyvatelstva Orlové v druhé polovině 19. století
15:55
PhDr. Radoslav Daněk, Ph.D. – Orlová centrem tělovýchovného a sportovního hnutí na Těšínsku
16:15
Mgr. Dr. Phil. Viktor Velek, Ph.D. – Orlová a s ní spojení hudebníci a skladatelé
16:35 – 16:55
Závěrečná diskuze
17:00
Hudební vystoupení (pěvecký sbor ARTEP a Orlovská bandaska)
 
19. října 2023
Městský úřad Orlová
8:30
Zahájení druhého konferenčního dne
8:40
Film Orlová – Včera, dnes a zítra – 2. díl
9:15
dr hab. Marzena Bogus-Spyra – Orłowskie szkoły powszechne oraz ich nauczyciele do pierwszej wojny światowej
9:35
Mgr. Petr Kadlec, Ph.D. – Zrod a první léta existence gymnázií v Orlové v kontextu vývoje předlitavského gymnaziálního školství
9:55 – 10:15
Diskuze
10:15 – 10:30
Přestávka
10:30
Mgr. Ivana KolářováMgr. Ondřej Kolář, Ph.D. – Bezpečnostní a sociální poměry na Orlovsku v meziválečném období optikou četnictva a policie
10:50
Mgr. Lenka Nováková, Ph.D. – Zelený vykřičník nad Orlovou
11:10
Mgr. Martin Krůl, Ph.D. – Pracovní tábory v Orlové v kontextu nacistického táborového systému
11:30 – 11:50
Diskuze
11:50 – 13:15
Oběd
13:15
PhDr. David Pindur, Ph.D. – „V české Orlové také ať je náš český farář!“ Kauza obsazení římskokatolické fary v Orlové v roce 1945
13:35
Mgr. Michaela Závodná, Ph.D. – Dopravní obslužnost Orlové v 19.-21. století
13:55
Viktor Pál, PhD – Waste in the East. Discards and Recycling in Communist Eastern Europe
14:15 – 14:35
Diskuze
14:35 – 14:50
Přestávka
14:50
Mgr. Pavel Kufa – Stavitel Josef Gross a výstavba evangelického kostela v Orlové
15:10
Tereza Jámborová – Kostel Narození Panny Marie v Orlové a jeho umělecká díla
15:30
doc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D. – Pověrečná tradice meziválečného Orlovska v rukopisné pozůstalosti Karla Dvořáčka
15:50 – 16:10
Diskuze
16:10 – 16:25
Přestávka
16:25
prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. – Orlovský gymnazista Jaroslav Pščolka (1921–2008): literát a diplomat
16:45
Mgr. Jana Davidová Glogarová, Ph.D.doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.Mgr. Mgr. Bc. Michal Místecký, Ph.D. – Toponymum Orlová – obraz města ve světle tří textových analýz
17:05
prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr. – Germanismy v mluvě Orlové a jejího okolí. Minulost a přítomnost
17:25
Závěrečná diskuze, ukončení konference


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 09. 2023