Orlová, Slezsko a střední Evropa 1223–2023

18.–20. října 2023 v Orlové

V roce 2023 si nejen celý moravskoslezský region připomene osmisté výročí první zmínky o jedné z nejstarších středověkých lokací těšínského Slezska a severovýchodní Moravy Orlové. Cílem setkání je zasadit tuto událost do širšího historického rámce. Více k chystané konferenci a publikaci lze nalézt v pozvánce.

Preferovaná témata

Reflexe všech období vývoje obce v historické perspektivě od prvních zmínek po současnost.
Přiblížení historické epochy v širší historické perspektivě s důrazem na Orlovou, Slezsko a střední Evropu ve zvoleném časovém období.

Konferenci bude předcházet zpracování publikace k dějinám Orlové v historických souvislostech.

Termín přihlášení

31. říjen 2022 na e-mail .

Do přihlášky uveďte název svého konferenčního příspěvku a také to, zda budete participovat na připravované publikaci.

Termín odevzdání textu pro připravovanou publikaci

31. březen 2023 na e-mail .

Respektujte pokyny v sekci Pokyny pro autory a vystupující.

Organizátoři akce

Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU
město Orlová
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Slezská univerzita v Opavě
Zemský archiv v Opavě
Slezské zemské muzeum
Muzeum Těšínska v Českém Těšíně
Státní okresní archiv v Karviné
Archiv města Ostravy

Garanti akce

prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Mgr. Kateřina Lančová

SponzořiPlakát


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 09. 2023